1. ALLMÄNT

PowerfulLiving.se drivs av Lilla Götafors (Malin och Simon Färg och Form AB, org.nr 556513-1207) (hädanefter kallad ”PowerfulLiving.se”, ”oss” eller ”vi”) tillhandahåller en marknadsplats online på PowerfulLiving.se, där ett antal säljare (”Säljare”) erbjuder sina tjänster och produkter för försäljning till kunder (hädanefter kallad ”du”). Genom att lägga en order på PowerfulLiving.se ingår du ett köpeavtal med PowerfulLiving.se, såvida inte PowerfulLiving.se annat har avtalats. Vi underlättar ditt användande avPowerfulLiving.se genom att erbjuda olika tjänster, bland annat kundtjänst, olika betalningsalternativ och en inspirerande upplevelse.

Villkoren i detta dokument (”PowerfulLiving.se villkor”) samt tillämpliga villkor från din specifika Säljare (”Säljarens villkor”) benämns tillsammans som villkoren (”Villkoren”) och gäller för dig som kund. Genom att använda PowerfulLiving.se och/eller lägga en order, godkänner du att följa Villkoren. Dessa Villkor och andra avtal som vi eller Säljaren kan ingå med dig, från tid till annan, styr din relation med oss respektive Säljaren, samt alla därtill uppkomna frågor. Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått alla villkor innan du lägger din order. I händelse av avvikelse mellan bestämmelserna i Säljarens villkor och PowerfulLiving.se villkor har PowerfulLiving.se villkor företräde framför Säljarens villkor.

De Villkor som gäller för din order är de Villkor som finns på PowerfulLiving.se vid den tidpunkt du lägger din order. Vi förbehåller oss rätten att ändra PowerfulLiving.se villkor, och Säljare förbehåller sig rätten att ändra Säljarens villkor, vid behov utan att meddela dig på förhand.

Orderläggning kan endast göras av personer över 18 år, som inte står under förmyndarskap eller agerar i egenskap av juridisk person, och som är bosatta i Sverige.

Att produkter eller tjänster tillhandahålls på PowerfulLiving.se vid en viss given tidpunkt är inte en garanti för att dessa produkter eller tjänster alltid är tillgängliga. Vi och Säljaren förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt samt vägra att verkställa din order.

För att kunna tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för våra kunder måste vi säkerställa att våra tjänster fungerar smidigt. I samband med att du godkänner dessa Villkor, förstår och godkänner du att inte (i) publicera, överföra, distribuera på nytt, ladda upp eller främja någon kommunikation eller innehåll som skulle kunna skada eller ha en negativ effekt på vårt företag, vår verksamhet, våra produkter eller tjänster; agera på ett sätt eller använda en enhet som begränsar, hindrar, stör eller helt stoppar någon annan användare från att använda webbplatsen PowerfulLiving.se, eller som påverkar webbplatsens säkerhet eller använda någon enhet eller försöka använda någon sökmotor, programvara, verktyg, agent, skript eller annan enhet eller mekanism (inklusive, och utan begränsningar, spindlar, botprogram, krypare, avatarer eller intelligenta agenter) för att navigera eller söka på webbplatsen eller kopiera innehåll från webbplatsen. När det gäller användare som bryter mot denna klausul eller någon annan klausul i dessa villkor förbehåller vi oss rätten att omedelbart neka dem tillgång till webbplatsen och stänga ner deras konton.

2. PRISER OCH LEVERANSAVGIFTER

De priser som anges på PowerfulLiving.se är inklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms), om moms tillämpas.

3. ORDER/INGÅENDE AV AVTAL

När du har lagt din order får du en ordernotifiering från PowerfulLiving.se. En orderbekräftelse skickas till dig inom 24 timmar (utom helger och helgdagar) efter att du lagt din order på PowerfulLiving.se. Om vi eller Säljaren av någon anledning inte kan skicka din order kommer du att informeras om detta snarast möjligt. Du betalar i i samband med köpet eller i efterskott när du fått varorna. Om vi redan har mottagit betalning för en sådan order kommer vi att återbetala det aktuella beloppet med hjälp av samma betalningssätt som du använde då du lade din order, i den mån detta är möjligt. Om återbetalningen av något skäl måste ske på ett annat sätt, kommer vi att kontakta dig för att se till att återbetalningen kan utföras.

Du behöver ange en korrekt e-postadress och informera PowerfulLiving.se om din e-postadress ändras. Observera att PowerfulLiving.se förbehåller sig rätten att skicka begäran om betalning till din e-postadress.

4. LEVERANS

PowerfulLiving.se är ansvarig för att skicka och leverera din order. Säljaren ska bekräfta och skicka din order så fort som möjligt. Du får din leverans normalt inom 3 till 5 arbetsdagar från det att du mottagit din orderbekräftelse, om inte annat avtalats. Även om vi strävar efter att leverera inom angivna tidsramar, kan leveransen på grund av oväntade händelser ta längre tid. Om leveranstiden mot förmodan skulle överskrida 30 dagar har du rätt att häva köpet.

5. RETURER, REKLAMATIONER OCH ÅNGERRÄTT

5.1 ALLMÄNT

PowerfulLiving.se är ansvarig för att hantera returer, ditt utövande av ångerrätt och reklamationer av sina produkter. Detaljer gällande detta regleras i Villkoren, och ska följa alla lagstadgade krav och bestämmelser om försäljning av produkter i ditt land.
Alla köp som ångras eller produkter som returneras ska vara i samma skick som de var i vid leveransen till dig.

Detta innebär att varorna inte får ha skadats, nedsmutsats, tvättats, ändrats eller burits (annat än för att prova produkten) och att alla märken, lappar och etiketter är intakta. Tänk på att vi inte accepterar returer av underkläder, badkläder, piercingsmycken, skönhetsprodukter eller kosmetika på grund av hälso- och hygienskäl, om inte annat överenskommits.

Eftersom PowerfulLiving.se är en marknadsplats där många Säljare erbjuder tjänster och produkter till försäljning behandlas varje leverans från varje enskild Säljare separat. Alla frågor som rör returer, ångerrätt, reklamationer, m.m. hanteras direkt mellan dig PowerfulLiving.se.

5.2. ÅNGERRÄTT

Om du returnerar alla produkter från en Säljare i en order, utan att ange någon särskild anledning, betraktas det som att du ångrat din orderläggning. Du kan ångra din orderläggning och utöva din ångerrätt från och med att du eller ditt ombud tagit emot eller hämtat din leverans från utlämningsstället och 14 dagar därefter.

Om din order innehåller köp från flera Säljare börjar 14-dagarsperioden från och med det datum du eller ditt ombud tar emot eller hämtar den sista leveransen. Säljaren ger dig full återbetalning av produktens pris och du kan kostnadsfritt returnera din order på PowerfulLiving.se utlämningsställe Lilla Götafors, Götaforsliden 15 i Mölndal.

5.3. RETURER

Om du returnerar vissa (inte alla) produkter från en Säljare i en order, utan att ange någon särskild anledning, betraktas det som en retur. Returer kan göras till och med 14 dagar efter att du eller ditt ombud tagit emot eller hämtat din leverans från utlämningsstället. Om ditt köp från en Säljare är uppdelat i flera leveranser, börjar 14-dagarsperioden från och med det datum du tar emot eller hämtar den sista leveransen. PowerfulLiving.se ger dig full återbetalning av priset för de produkter som returneras men fraktavgiften återbetalas ej.

Vänligen notera att köp av gåvobrev ej kan returneras.

5.4 REKLAMATIONER

Om du får varor som är defekta eller inte överensstämmer med din order eller produktinformationen på PowerfulLiving.se, ska du underrätta Säljaren omgående via PowerfulLiving.se, och följa de instruktioner som PowerfulLiving.se anger.
När Säljaren godkänt din reklamation får du en återbetalning av priset för produkten förutsatt att du har underrättat PowerfulLiving.se inom den tid som gäller för att du ska få nyttja reklamationsrätten.

5.5. MINA SIDOR FÖR ÅNGERRÄTT, RETURER OCH REKLAMATIONER

Om du ångrar en orderläggning och/eller vill returnera din order eller delar av din order, vänligen skicka ett meddelande till PowerfulLiving.se. Var noga med att när du returnera produkten även uppge rätt Säljare.

Om du beställer den på PowerfulLiving.se får du en bekräftelse via e-post där vi kommer överens om tidpunkt för återlämnande på vårt utlämningsställe. Du kan också ångra din orderläggning och returnera dina produkter genom att fylla i och skicka in konsumentverkets standardformulär som du kan hitta på http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett

5.6. ÅTERBETALNING

Återbetalning kommer företrädesvis ske med samma betalningssätt som du använde vid beställningstillfället. Återbetalning görs snarast möjligt, dock senast inom 14 dagar efter det att vi mottagit ditt meddelande om utövande av ångerrätt eller retur, under förutsättning att din återbetalning har accepterats av PowerfulLiving.se och att Säljaren har mottagit produkterna eller bevis på att du har skickat tillbaka produkterna i rätt skick.

Ett annat betalningssätt kan komma att användas för återbetalningen, under förutsättning att du godkänner en sådan ändring. Detta kommer under inga omständigheter att medföra några extrakostnader för dig.

5.7 Reklamationer Evenemang
5.7.1 Framflyttat evenemang

För evenemang som ställs in men där arrangören tillgängliggör ett nytt datum för när biljetterna är giltiga så gäller biljetterna för det nya datumet. Inga återköp görs vid detta fall. Det är kundens ansvar att kontrollera om evenemanget blivit inställt eller flyttats. Powerfulliving.se informerar vanligtvis de kunder som berörs vid ett sådant tillfälle.

5.7.2 Inställt evenemang

Det är kundens ansvar att kontrollera om evenemanget blivit inställt eller flyttats. Powerfulliving.se informerar vanligtvis de kunder som berörs vid ett sådant tillfälle.

Powerfulliving.se ersätter inte eventuellt tillkommande kostnader som exempelvis resa, boende eller andra kostnader i samband med evenemanget.

Vid ett inställt evenemang då kund har rätt till återbetalning erhåller kund det belopp som kund köpt biljetten för. Vid händelse av att en arrangör skulle gå i konkurs innan det att evenemanget genomförts så har kund endast rätt till det belopp som Powerfulliving.se mottager från arrangörens konkursbo.

För att mottaga återbetalningen måste kund som har rätt till återbetalning fylla i ett formulär med sina orderuppgifter och kontouppgifter till det bankkonto som kund önskar att pengarna ska återbetalas till. Detta ska göras av kund innan det datum som kommuniceras till kunden via email. Ifall kunden inte har blivit informerad om ett sådant datum så behöver formuläret fyllas i senast 45 dagar efter det att kunden informerats om rätten till återbetalning.

5.7.3 Formulär för återbetalning av evenemangskostnad

När ett evenemang har ställts in och du som kund har mottagit ett mail om att du är berättigad en återbetalning så använder ni detta formulär för att fylla i det kontonummer som ni vill ha er återbetalning till. Det är viktigt att ni fyller i formuläret senast det datum som står angivet i det mail som vi har skickat ut till berörda kunder. Vid inställda evenemang återbetalas arrangörens ordinarie pris till dig som kund. Vid köp av biljetter i andra hand så kontaktar du den du köpt biljetten av eftersom vi endast återbetalar till kunder som köpt biljetten av Powerfulliving.se.

För att begära återbetalning skickar du ett mail till hej@powerfulliving.se med följande information: Ditt namn, Din e-post, Order/Bokningsnummer, Evenemangents namn, Evenemangets datum, Belopp, Bank, Kontonummer, inklusive clearingnummer, för återbetalning

5.7.4 Byte av lokal

Det är kundens ansvar att hålla koll på att evenemanget inte bytt lokal. Powerfulliving.se tar inget ansvar för detta, även om vi allt som oftast informerar kunden ifall detta sker. Inga återköp görs på grund av byte av lokal.

5.7.5 Byte av tid

Det är kundens ansvar att kontrollera evenemanget tid. Detta går oftast att hitta på arrangörens hemsida. Vid byte av tid på informerar Powerfulliving.se vanligtvis de kunder som berörs. Det är dock kundens ansvar att kontrollera detta och vi ska inte hållas ansvariga för ifall kunden missar hela eller delar av evenemanget på grund av att evenemanget bytt tid.

Powerfulliving.se ersätter inte heller eventuellt tillkommande kostnader som exempelvis resa, boende eller andra kostnader i samband med evenemanget.

5.7.6 Fel kommunicerad tid

Det är kundens ansvar att kontrollera evenemanget tid. Detta går oftast att hitta på arrangörens hemsida. Ibland sker skrivfel på vår hemsida, det är därför viktigt att du som kund kontrollerar tiden för evenemanget på arrangörens hemsida. Vi rekommenderar att detta görs redan innan ni köper biljetterna.

Powerfulliving.se ersätter inte heller eventuellt tillkommande kostnader som exempelvis resa, boende eller andra kostnader i samband med evenemanget.

5.7.7 Ångerrätt evenemang

Köpt biljett återlöses eller bytes ej. Oavsett om kund valt att betala direkt via bank eller faktura så är köpet godkänt och klart efter att ordern placerats. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte på biljettköp, vilket innebär att samtliga beställningar gjorda på Powerfulliving.se är bindande.

Undantaget till detta är endast ifall kunden vid tiden för bokning lägger till vårt avbeställningsskydd, läs mer om detta under rubriken med samma namn.

6. BETALNINGSSÄTT

Du kan betala din order med Swish, Stripe, banköverföring, kreditkort eller betalkort eller andra betalalternativ som är tillgängliga vid ditt köptillfälle på PowerfulLiving.se.

Du uppger dina betalningsuppgifter när du lägger ordern. PowerfulLiving.se förbehåller sig rätten att kontrollera att utrymme för debitering av ordens värde finns och att dina adressuppgifter stämmer. Vi kan neka köp till följd av dessa kontroller.
Observera att vi inte godkänner värdecheckar, checkar eller kontanter som betalningssätt på PowerfulLiving.se.

7. VÅRT ANSVAR

Såvida PowerfulLiving.se inte agerar Säljare, är PowerfulLiving.se inte en part i transaktionen mellan dig och Säljaren. PowerfulLiving.se är inte ansvariga för andra Säljares handlingar, inklusive men inte begränsat till, försäljning av produkter till dig och/eller Säljarens leverans av produkter till dig.

Inget i dessa Villkor utesluter eller begränsar PowerfulLiving.se ansvar där det vore olagligt att begränsa eller utesluta sådant ansvar.

Om vi bryter mot PowerfulLiving.se villkor är vår ansvarsskyldighet begränsad till förluster som är en rimligt förutsebar konsekvens av överträdelsen.
PowerfulLiving.se ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår till följd av den huvudsakliga förlusten eller skadan, till exempel utebliven vinst eller förlorade affärsmöjligheter, eller för Säljarens underlåtelse att leverera produkterna eller uppfylla något annat åtagande enligt dessa Villkor där denna underlåtelse beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll (force majeure).

Vår maximala ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din order eller orderläggning på PowerfulLiving.se är begränsade till det totala beloppet för din order.
Säljaren godtar ansvarsskyldighet för produkterna. Om du har problem med en produkt som du har köpt genom PowerfulLiving.se från en Säljare, bör du alltid registrera ett klagomål via PowerfulLiving.se. Klagomålet kommer då att skickas till Säljaren, och om du inte kan lösa tvisten med Säljaren bör du kontakta PowerfulLiving.se kundtjänst. Du kan också skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning på nätet (ODR-plattformen).

ODR-plattformen erbjuder konsumenter och näringsidkare inom EU möjlighet att utanför domstol försöka lösa tvister om klagomål på varor som köpts online. Portalen är utformad som en användarvänlig och interaktiv webbplats som är kostnadsfri och tillgänglig på alla officiella EU-språk. Genom att använda ODR-plattformen kan konsumenten och näringsidkaren hitta ett organ för tvistlösning och sedan gå igenom processen för att hitta en lösning på konsumentens klagomål. ODR-plattformen hittar du här: http://ec.europa.eu/odr.

8. FÄRGER

Vi strävar efter att på ett så korrekt sätt som möjligt visa produkternas egenskaper, inklusive komposition och färger. Färgen du ser på PowerfulLiving.se är dock beroende av din datorskärm, och vi kan inte garantera att din dator visuellt kan återge färger korrekt.

9. GARANTI

Om de produkter du har köpt är defekta, tillämpar Säljaren gällande konsumentlagstiftning. Om du inte är nöjd med dina produkter på grund av uppenbara material- eller fabrikationsfel, inklusive skador som har uppkommit under transport – informera Säljaren genom att skicka ett meddelande till Säljaren via PowerfulLiving.se.

10. ÖVERLÅTELSE

PowerfulLiving.se förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta, överföra eller pantsätta alla tjänster, ansvarsskyldigheter eller krav i förbindelse med betalningar och andra tjänster.

11. KLAUSULERS GILTIGHET

Om en eller flera bestämmelser i detta avtal bedöms vara ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet, skall detta inte påverka återstående avtalsbestämmelsers giltighet.

12. ÄGANDERÄTT

Alla immateriella rättigheter, såsom varumärken och upphovsrätt, på PowerfulLiving.se, tillhör PowerfulLiving.se. All användning av PowerfulLiving.se eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, är förbjudet utan tillåtelse av PowerfulLiving.se. För undvikande av tvivel påpekas att PowerfulLiving.se inte har några immateriella rättigheter i de produkter som Säljaren erbjuder till försäljning via PowerfulLiving.se.

PowerfulLiving.se respekterar tredje parters rättigheter och tillåter inte medvetet någon försäljning av förfalskade produkter.

13. BOLAGSINFORMATION

PowerfulLiving.se är ett varumärke som ägs av Malin och Simon Färg och Form AB.

Momsregistreringsnummer: SE 556513120701

14. KUNDTJÄNST

Om det är något av ovanstående Villkor du inte förstår eller om du har frågor eller kommentarer, kontakta vår kundtjänst via e-post på PowerfulLiving.se

Varukorg